Szakmai felelősségbiztosítás

Szakmai felelősségbiztosítás

Az előzőekben írtam a tevékenységi felelősségről / nyugdijspecialista.hu/tevekenysegi-felelossegbiztositas/ .

A szakmai felelősségbiztosítása némely szakmáknak kötelező ilyen a

 • KÖTELEZŐ FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS ÉPÍTÉSTERVEZŐI ÉS -KIVITELEZŐI TEVÉKENYSÉGHEZ
 • EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS TEVÉKENYSÉG FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSA
 • KÖNYVVIZSGÁLÓK, ADÓTANÁCSADÓK, KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSA
 • ÉPÍTÉSZETI ÉS MŰSZAKI TERVEZÉS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSA
 • Pénzügyi szolgáltatás közvetítők felelősségbiztosítás

Vannak szakmák ahol. ugyan nem kötelező, de egyre jobban ajánlott például:

 • VAGYONVÉDELMI VÁLLALKOZÁSOK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSA
 • ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI TEVÉKENYSÉG FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSA
 • VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK ÉS FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGOK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSA
 • VÍZVEZETÉK- VAGY VILLANYSZERELŐKÉNT DOLGOZIK
 • FUVAROZÓK –KÖLTÖZTETŐK

További biztosítható szakmai tevékenységek:

 • társasházkezelés;
 • felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadói tevékenység;
 • szakfordítói, tolmácsolási tevékenység;
 • önálló bírósági végrehajtói tevékenység;
 • veszélyes áru biztonságos szállításával kapcsolatos tanácsadás;
 • közjegyzői tevékenység;
 • szabadalmi ügyvivői tevékenység;
 • felszámolók tevékenysége;
 • igazságügyi szakértői tevékenység;
 • üzletviteli tanácsadás;
 • hivatali felelősség.

Milyen típusú biztosításról van szó?

 Olyan felelősségbiztosítás, amely alapján a biztosító a szerződésben meghatározott kockázatokra fedezetet nyújt és szolgáltatást teljesít a szerződésben meghatározott biztosítási események bekövetkezésekor a biztosítási díj megfizetése ellenében. A szakmai felelősségbiztosítás alapján – a biztosítási szerződési feltételekben meghatározottak szerint – a biztosító mentesíti a biztosítottat a szakmai szolgáltató tevékenységére irányadó foglalkozási szabályok megszegése folytán, olyan másnak okozott kár (és sérelemdíj) megtérítése alól, melyért a biztosítottat kártérítési felelősség terheli.

Választható kiegészítő biztosítási fedezetek: (meghatározott szakmai tevékenységekre)

 • a biztosítás időbeli hatályának kiterjesztése;
 • a biztosítás területi hatályának kiterjesztése.

 Biztosító mentesülése: a biztosító mentesülhet a szolgáltatási kötelezettsége alól, például szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartás, a kármegelőzési és a kárenyhítési kötelezettség szándékos vagy súlyosan gondatlan megsértése esetén. Esetenként a biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem áll be, például, a közlési és változás bejelentési kötelezettség megsértése esetén vagy ha a biztosított nem tesz eleget a kárbejelentéssel vagy állapotmegőrzéssel kapcsolatos kötelezettségének és emiatt lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak. Időbeli hatály: a biztosító kockázatviselése a biztosítási szerződés hatálya alatt okozott, bekövetkezett és legkésőbb a szerződés megszűnését követő 30 napon belül bejelentett károkra terjed ki (kivéve, ha az időbeli hatály kiterjesztésére került sor).

 1. Példa: Egy őrző-védő kft. feladata hogy egy területet óránként körbejárjon. Az őr elaludt és két óra elteltével járta újra körbe a területet, ahol addigra az egyik épületbe betörtek. Ebben az esetben a kft.-nek meg kell térítenie a betörésből eredő kárt, kivéve, ha rendelkezik Vagyonvédelmi vállalkozások felelősségbiztosításával.
 2. Példa: Egy őrző-védő kft. által őrzött építési területre az őr hibájából betörnek és eltulajdonítanak több értékes kisgépet. Ebben az esetben is a Kft.-nek kell megtérítenie a kárt, kivéve, ha rendelkezik Vagyonvédelmi vállalkozások felelősségbiztosításával.

A felelősségbiztosítás a legbonyolultabb, legszerteágazóbb biztosítási forma.

Volt egy orvos felelősségi kár, ahol a magyar fogorvos Írországban szakmai hibát vétett az ír páciens kezelése közben.
A 30 millió forintos biztosítási összeget bizony kimerítettük. Igaz, itt a Károsultnak lett előbb kifizetve a kártérítés, 19 millió Ft. Ezután érkezett az általunk jóváhagyott ügyvédi költségről a számla, amely 13 millió Ft volt. Hja, az angolul jogi szinten beszélő, az írországi tárgyalást is vállaló magyar ügyvéd óradíja és egyéb költsége igen magas.
Szóval itt az ügyvéd nem kapta meg a teljes összeget, hiszen a biztosítási összeg kimerült.

Miért is érte meg a drága ügyvédet fizetni, ha kimerült a biztosítási összeg? Nem lett volna egyszerűbb hagyni a pert a maga útján és fizetni a biztosítási összegig? Így is, úgy is 30 millió lett volna.

Nos, itt bizonyosodik be, hogy a Biztosító a Biztosítottal van! Ugyanis, az eredeti kárigény 50 millió Ft volt… Ebből csinált a megbízott ügyvéd 19 milliót. Ha nem fizetjük az ügyvédet, akkor az ír bíróság jó eséllyel megítélt volna 40-45 millió Ft-ot.
Így a Biztosítottnak csak azt a 2 millió Ft ügyvédi díjat kellett kifizetnie, ami a biztosítási összeg kimerülésével fenn maradt. Ha nem avatkozunk be, akkor 10-15 millió Ft-ot kellett volna fizetnie.

Hasonló példákat szinte minden szakmából lehetne hozni.

Az biztos, hogy nem csak a törvények köteleznek a felelősség biztosítás meglétére, de egyre jobban csak olyan szolgáltatót fogadnak az emberek, aki rendelkezik ilyen fedezettel is.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük